در حال بارگزاری....
دانلود

دوران نوجوانی و استقلال طلبی

دو روی سکه رسیدن به استقلال: احساس تسلط و پشیمانی

زندگی سرشار از سرخوردگی هاست. اعتقاد و تفکر ما در مورد پیشرفت، تبدیل به ناامیدی بزرگی می شود.
منبع: کودک و نوجوان


27 تیر 98
مطالب پیشنهادی