در حال بارگزاری....
دانلود

امپراطور دریا قسمت 11-درخواستی

سکانس بعد بیهوش شدن جانکوا است یوم جانگ میره پیش ارباب لی
ارباب لی بهش میگه تو حسی داری نسبت به جانکوا میگه نه.........