در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل سازه به وسیله میراگر ویسکوز

این ویدئو یکی از پر طرفدارترین ویدئوها در زمینه کنترل سازه بوده است. ویدئویی که در آن اثر میرایی بالا در سازه بو خوبی نمایان هست. استفاده از میراگرها یکی از روش کنترل سازه است که هم به صورت فعال و هم به صورت غیرفعال قابل استفاده است

http://pehroudstructure.ir