در حال بارگزاری....
دانلود

آخرالزمان 2

پیامبر (ص) به بیانی تفصیلی تر وضعیت دوران آخرالزمان پرداختند و فرمودند: هنگامی که زنها برای طمع دنیا در داد و ستد همسرانشان شرکت کنند، مردها خود را بصورت زن و زنان خود را بصورت مرد در می آورند. لعنت خدا بر زنانی که خود را بصورت مرد در می آورند و مردانی که خود را بصورت زن در می آورند.امام صادق (ع) نیز می فرمایند: