در حال بارگزاری....
دانلود

آسیب به دریچه های بینی در عمل جراحی

اکر در زمان جراحی بینی دریچه های بینی آسیب ببیند، فرد دچار مشکلات تنفسی خواهد شد.