در حال بارگزاری....
دانلود

چهارمین همایش نوشیدنیهای شفابخش-بابل- مرداد ۹۴ - بخش 18

چهارمین همایش "نوشیدنی های شفابخش (سلامتی از منظر قرآن)" - 22 مرداد ماه 1394 - شهرستان بابل - سالن همایشهای دبیرستان پورنگ - برگزار شده توسط: مرکز پژوهشی درمانی بر پایه علوم قرآنی- جامعة علوم القرآن للشفاء (شفاسنتر) - عسل حکیم - حکیم صادقی - صفحه رسمی همایشات شفاسنتر: http://www.shefacenter.ir/fa/congress


مطالب پیشنهادی