در حال بارگزاری....
دانلود

ورود مواد سمی به منطقه شکار ممنوع کوه هوا علامرودشت

منطقه شکار ممنوع کوه هوا در استان فارس شهرستان لامرد بخش علامرودشت واقع گردیده و این مواد از یک دکل حفاری گاز وارد این قسمت کوه شده است