در حال بارگزاری....
دانلود

ریاضی کنکور سراسری تجربی - جلسه دهم ( ادامه مثلثات )

در این ویدیو به ادامه مبحث مثلثات پرداخته و اکثر معادلات و نمودارهای آن را آموزش داده و در جلسه بعدی با ارایه مثال های مختلف یادگیری آن ها را ساده تر می کنیم. از آنجایی که تمامی ویدیوها به جلسات قبلی وابسته می باشد توصیه می شود تا وقتیکه ویدیویی را بخوبی یاد نگرفته اید به جلسه بعدی نروید.