در حال بارگزاری....
دانلود

ره میخانه بنما تا بپرسم؟ فیلمی از غزلیات حافظ شیرازی

غزل شماره 483 از خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ" تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال 2019 میلادی برار با 1398 هجری شمسی

گویش از فرید حامد


15 مرداد 98
مطالب پیشنهادی