در حال بارگزاری....
دانلود

احترام به پدر و مادر- قسمت اول

آیا می دانید علت بسیاری از گرفتاری ها و بیماری ها و حتی مرگ های ناگهانی که بیشتر نیز جوانان امروزه گرفتار آن می شوند چیست؟آیا می خواهید زندگیتان متحول شود و گره های زندگی تان باز شود. باور نمی کنید این فیلم کوتاه را مشاهده کنید ....