در حال بارگزاری....

کشف زیباترین موجود دریایی در سواحل بالی

یک موجود بسیار زیبای دریایی در سواحل جزیره بالی توسط یک عکاس زیر آب کشف شد.