در حال بارگزاری....
دانلود

مربی آمریکایی: در سفر به ایران تمام ذهنیتم فرو ریخت

طرف مربی کشتی فرنگی بوده اومده ایران ذهنیتش فرو ریخته دیگه.
خو چی بنویسم واسه توضیحش
تیترش گویاست بخدا