در حال بارگزاری....
دانلود

شهید ظهیر نژاد-شهید فلاحی-شهید نامجو در جبهه های جنگ

گزارش سرهنگ ستادجناب ناصری در مورد تعداد اسرای محور آبادان ماهشر شرق کارون به فرمانده کل ستاد مشترک ارتش-حضور شهید ظهیر نژاد شهید فلاحی شهید نامجو در جبهه های جنگ-جناب سرهنگ جوادی فرمانده لشکر ۷۷ پیروز خراسان برای اسرا به زبان عربی صحبت کردند