در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو؛ اجرای فرم سنتی تقلیدی از اژدها، دهه 80 میلادی

« باگوا جانگ » یکی از سبکهای نَرم و درونی هنر رزمی ووشو هست که به نام « لونگ شینگ باگوا » یا هشت دیاگرام از اژدها نیز خونده میشه. استاد بزرگ ووبین درباره سبک باگوا جانگ می نویسه: هنگام حرکت به مانند گردش اژدها، هنگام چمباتمه زدن همانند ببر. باگوا جانگ سبکی است که در هنگام حرکت به جهات مختلف شبیه به این است که اجرا کننده در یک محل گِل آلود حرکت می کند. با قدمهایی که عوض می شوند به نرمی آب جاری.