در حال بارگزاری....
دانلود

شگفتی های زیبای قاره سبز اروپا

منشأ نام اروپا به نخستین دوره‌های تاریخی مربوط می‌شود در زبان سامی جهت طلوع آفتاب را آچو (Acu) یا آسو(Asu) و سمتی را که خورشید غروب می‌کرد ارب (Erb) یا اریب (Irib) می‌نامیدند؛ اروپا که به دلیل قرار گرفتن در منطقهٔ معتدل شمالی به قاره سبز معروف است بعد از قارهٔ اقیانوسیه، قاره اروپا با 10 میلیون کیلومتر مربع کوچک‌ترین قاره زمین است


21 آبان 98