در حال بارگزاری....
دانلود

تبلیغات محیطی حجمی(1)

درکنار انواع روش های تبلیغات، امروزه رسانه ای در گروه تبلیغات محیطی با عنوان "تبلیغات محیطی حجمی" مطرح شده است. البته اکنون تنها در شهرتهران امکان نصب اینگونه تبلیغات می باشد.