در حال بارگزاری....
دانلود

بیا بگو که هستی....

برای حامد عزیزم که مثل یه برادر مواظبم بود ولی بی معرفت بدون خداحافظی گذاشتو رفت..دلم برات تنگ شده ..برگردی خوشحال میشم ..منتظرت میمونم...