در حال بارگزاری....
دانلود

نرم افزار آموزش دستور زبان GT5 - 2015

هر گفتار درمانگر یک جی تی

آموزش سطوح کاربردی صرف و نحو با قابلیت توسعه درمانی در تمامی مراحل

مخصوص انواع اختلالات رشدی و زبانی گفتار، یادگیری، کم شنوایی، سندرم ها و ...

آموزش فاعل، آموزش فعل، آموزش مالکیت و داستان با قابلیت توسعه و تعمیم در همه مراحل


مطالب پیشنهادی