در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا

نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا
با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

http://shahidjodeiry.blogfa.com
https://instagram.com/shahidjodeiry
https://t.me/shahidjodeiri
https://bit.ly/2l9v0T1
https://bit.ly/2WAE1CB


14 آبان 98