در حال بارگزاری....
دانلود

قبان قالاسی داش ماکو -قلعه قبان وباستانی ماکو

در این ویدئو شما با جعل آثار باستانی انجام شده در منطقه قفقاز آشنا می شوید-ومعرفی قبان قالاسی ماکو -قالا نام قدیمی شهر ماکو وقلعه باستانی این شهر