در حال بارگزاری....
دانلود

روابط عاطفی نافرجام

توضیحات آقای فکری درباره نحوه درس گرفتن از رابطه های عاطفی تمام شده که در صورت سرسری گرفتن ، آن مضمون دوباره تکرار می شود و رنج بیشتری را با خود می آورد ، البته با معلمی جدید !!!