در حال بارگزاری....
دانلود

اولین دوبله من از کارتون frozen

اولین کارم هست سخت نگیرین !!!تازگی پی به خوبی و باحال بودن دوبلری بردم و تو این ویدیو قسمت آنا رو صاحب کانال Elsa Queen of Arandal(خدافظ همگی) دوبله کرده و من نقش کریستف و اولاف رو دوبله کردم .