در حال بارگزاری....
دانلود

سرطان(سرطان سینه)

کلیپ گزارشی و آموزشی سرطان در ایران(سرطان سینه)
+اصل مهم در سرطان و 10 عامل ایجاد سرطان
+غربالگری و پیشگیری
+توصیه های پزشکی
+حمایت از افراد سرطانی
و ...
به سفارش موسسه خیریه بهنام دهش پور
تهیه و تدوین: گروه مستند سازی ایثار