در حال بارگزاری....
دانلود

شعبده بازی جالب با تصویر سه بعدی

به نام خدا@};-در شهر بودم دیدم هرکس به دنبال چیزی می دود :
/یکی به دنبال پول
/یکی به دنبال چهره دلکش
/یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزگرد
/یکی به دنبال نان
/یکی هم به به دنبال اتوبوسی !
/اما دریغ ؛ هیچکس دنبال خدا نبود و خدا به دنبال همه