در حال بارگزاری....
دانلود

مد ملت آتش برای Korra برای بازی The Legend of Korra

چند ماه پیش ساختمش سرم شلوغ بود وقت نشد منتشرش کنم.
کورا شد آواتاری از ملت آتش!
3 تا لباس برای کورا که 2 تاش رو باید باز کنید و پوست روشن تر برای کورا و ورژن ملت آتش ناگا(سگش!)
طبق readme عمل کنید! با texmod بازی رو انتخاب کرده و مد رو ادد و بازی رو با همون texmod اجرا کنید.
لینک دانلود:
http://www.parsgig.com/Shadow_73/The Legend of Korra/Skins