در حال بارگزاری....
دانلود

ترس راننده سابق فرمول یک از دانندگی یک راننده فرمول یک دیگر

در ویدئو زیر ابتدا مایکل شوماخر یک دور نیکو روزبرگ را سوار ماشین کرده و در پیست نوربرگرینگ رانندگی می کند تا وی به پیست آشنا شود سپس نیکو روزبرگ راننده سابق فرمول یک، دیوید کولیتارد را سوار کرده و وی را تا حد مرگ می ترساند!