در حال بارگزاری....
دانلود

kabab koobideh - کباب کوبیده با گوجه فرنگی

مقدار گوشت برای کباب کوبیده برای هر نفر - گوشت مناسب کباب کوبیده - گوشت کباب چنجه - یک کیلو گوشت چند سیخ کباب - kabab koobideh - کباب کوبیده با گوجه فرنگی


6 شهریور 96