در حال بارگزاری....
دانلود

ارایه اجزای اصلی در ترموستات رادیاتور شما

در این فیلم آموزشی می توانید با اجزای اطلی ترموستات رادیاتور آشنا شوید. شیر ترموستات انواع مختلفی دارد و یک از این شیر ها ترموستات رادیاتور می باشد. کاربرد ترموستات این است که به کاربران اجازه میدهد دمای رادیاتور خود را کنترل کنند و آن را طبق نظر خود زیاد یا کم نمایند.

استفاده از شیر ترموستات در رادیاتور باعث هدر رفتن انرژی می شود و کاهش هزینه مصرفی سوخت را به همراه دارد.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور ، رادیاتور پنلی ، رادیاتور پره ای در لینک.
http://www.bamintahvie.com/category/heating/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C


26 شهریور 98