در حال بارگزاری....
دانلود

دوچرخه سواری عجیب

در این ویدئو شخصی حافظه دوچرخه سواری معمولی خودشو پاک میکنه وبرعکس دوچرخه سواری میکنه ولی وقتی دوباره از نو دوچرخه سواری معمولی انجام میده به مشکل میخوره.