در حال بارگزاری....
دانلود

اطفای حریق توسط هواپیمای اب پاش دورنیر کانادا در جنگل

بدلیل تصادف وسیله راهسازی با تریلی و دور بودن ایستگاه اتش نشانی واحتمال سرایت اتش بوسیله باد با اعزام پرنده اتش خاموش شد


مطالب پیشنهادی