در حال بارگزاری....
دانلود

عهد با امام زمان(استاد رائفی پور)

باد هم کم نکند سوز دل صحرا را
قطره عشق به آتش بکشد صحرا را
این ترک خورده دلم وحشت آن را دارد
که بمیرد و نبیند پسر زهرا را