در حال بارگزاری....
دانلود

مجری شبکه آی تی ان؛ از سماق مکیدن تا کار در کاباره!

مجری شبکه آی تی ان با اشاره به دربدری و سردرگمی کسانی که به عنوان کار هنری در کشورهای غربی کار می کنند، حال و روز خودش را عبرتی برای جوانان ایرانی دانست تا قدر سرزمین و فرهنگشان را بدانند.مجری این شبکه لس آنجلسی دراین باره خطاب به جوانان ایرانی گفت:شما آینده ما هستید! من نمی خواهم مثل قاسم گلی بشوید که اینجا (لس آنجلس) در خانه سماق بمکم تا هفته ای دو روز در کاباره کار کنم!