در حال بارگزاری....
دانلود

Deutsche Wehrmacht ╬ battle of kursk ╬ نبرد کورسک

کلیپی رنگی از آخرین نبرد قدرتمند آلمان به روسیه(کورسک)
متاسفانه این عملیات توسط جاسوسان لو رفت و آلمان تلفات زیادی داد و یکی از عوامل شکست نهایی آن بود.


مطالب پیشنهادی