در حال بارگزاری....
دانلود

قربانی های عاشقان حسین (ع) در دسته زینبیه اعظم زنجان

حادثه عاشورا همواره الهام بخش آزادی خواهی و آزاد منشی مردان و زنان آزادی خواه در جهان بوده که به تأسی از اندیشه و خط امام حسین(ع) و حرکت بزرگ وی سر چشمه گرفته است. عاشورای امام حسین(ع) در عصر حاضر فطرت و ضمیر درونی مفلوک شده بشر را که در زندگی مادی عمیقاً غوطه ور است، بیدار و متحرک میکند، از این رو نه تنها نیاز بشر در عصر حاضر به پیام عاشورا از بین نمیرود، بلکه فزونی می یابد.