در حال بارگزاری....
دانلود

رهبر معظم انقلاب: سردار سلیمانی را بزدلانه به صورت ترور از میان برداشتند

⭕️ رهبر معظم انقلاب: سردار سلیمانی را بزدلانه به صورت ترور از میان برداشتند، این مایه روسیاهی آمریکا شد.

@Afsaran_ir


27 دی 98