در حال بارگزاری....
دانلود

10 نکته مهم که حین جوجه کشی باید رعایت شود

نکات مهم جوجه کشی از تخم نطفه دار که به صورت زیر نویس زبان اصلی نوشته شده است.