در حال بارگزاری....
دانلود

گل و خوشحالی جالبتر از گل مهدی طارمی در مقابل النصر

دوستان، گل و خوشحالی مهدی طارمی و حتی لباس تیم النصر که پلنگی بود حاوی یک پیام بود.... جووووووووونم به بچه شیعه....ایولا خوب جواب این عربای سعودی کثیف رو دادی .... حلالت