در حال بارگزاری....

اگه جای روحانی بودی چیکار میکردی؟

حالا که آمریکا زده زیر برجام اگه جای روحانی بودی چیکار میکردی؟


20 دی 96