در حال بارگزاری....
دانلود

لحظات هولناک سقوط بهمن در زلزله نپال

«زمین می لرزد!»... چیزی که کوهنوردان هنگام وقوع زلزله نپال احساس کردند و پس از آن بهمنی بزرگ روی سرشان فرو ریخت.
این ویدئو نخستین لحظات هولناک از حادثه را نمایش می دهد.