در حال بارگزاری....
دانلود

اعتراف پدر پولدار مقابل دوربین تلویزیون به دستفروشی

در برنامه تلویزیونی روزآمد با اجرای محمدهیراد حاتمی مهمان برنامه که حالا یک فرد ثروتمند شده است به صراحت در مقابل فرزندانش اعتراف می کند که دستفروشی کرده است.