در حال بارگزاری....
دانلود

اسکن سه بعدی از اجسام ..خروجی به نرم افزارهای سه بعدی

دستگاه کوچک و دستی ای هست که با چرخاندن به دور هر جسمی به راحتی یک جسم سه بعدی از اون رو به شما می ده و شما می تونید داخل نرم افزار خودتون وارد کنید بدون مدلینگ کردن اجسام .. حتی صورت و بدن و لباس و ...