در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر امان الله قاسم زاده از لیفت صورت می گوید

بالا کشیدن پوست صورت باعث نمی شود که چندان متفاوت به نظر بیایید، اما شما را جوان تر نشان می دهد. نتایج آن تا سال ها ادامه خواهد داشت.