در حال بارگزاری....
دانلود

پرواز هواپیمای غول پیکر در ارتفاع پایین!

ک خلبان اوکراینی برای نمایش مهارت خود، هواپیمای غول پیکر «ایلیوشین ایل- 76» را در ارتفاع بسیار پایین هدایت کرد.

این خلبان اوکراینی که همچنین قصد شوخی با برج مراقبت و خدمه پایگاه هوایی را داشت، سعی کرد تا هواپیمای غول پیکر ساخت شرکت ایلیوشین روسیه را در ارتفاع بسیار پایین هدایت کند.