در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم پروژه تشخیص پلاک خودرو matlab

پروژه تشخیص پلاک خودرو با MATLAB
این پروژه را با همین ظاهر با چندین الگوریتم متفاوت داریم از جمله:
شبکه عصبی MLP - Hopfiled - ART - SOM - MSOM
و الگوریتم های پردازش تصویر
لینک:
http://namira-6.blogfa.com/post/601