در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش تصویری سفر استاندار آذربایجان شرقی و هیات همراه ب

گزارش تصویری سفر استاندار آذربایجان شرقی و هیات همراه به شهرستان هشترود .