در حال بارگزاری....
دانلود

لحظاتی قبل از شهادت حسن شحاته

لحظاتی قبل از شهادت این عالم مستبصر که از علمای سابق الازهر مصر بوده که به مذهب حقه تشییع گروید اما این وهابی های سلفی پست دوباره خوی ددمنشانه خود که همان استعداد قتل امام حسین است را با به شهادت رساندن این عالم بزرگوار نشان دادند.
تا چشم خدا به آه مظلومان است
فریاد حسن شحاته جاویدان است
مظلوم به خاک کوچه ها بردندش
این نعش شهید نیمه شعبان است