در حال بارگزاری....

فیلم کامل دومین برنامه صنعت نفت ثریا-بخش چهارم

SorayaTV.ir نوزدهمین برنامه ثریا به بحث چالشی میزان ملی شدن واقعی صنعت نفت در بعد تجهیزات اختصاص داشت. این برنامه در تاریخ 22 شهریور 91 به روی آنتن رفته است.