در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم: منفجر کردن مزار یکی از مشایخ صوفیه در سوریه

تروریست های وابسته به القاعده در سوریه، مزار یکی از مشایخ صوفیه را در