در حال بارگزاری....
دانلود

تعویض پرچم حرم امام حسین(ع)

هر سال در روز اول محرم پرچم سرخ حرم امام حسین به مدت دو ماه با پرچم مشکی تعویض می شود.