در حال بارگزاری....
دانلود

مزرعه پرورش شترمرغ داش ماکو 3

پرورش آزمایشی شتر مرغ گوشتی توسط کاردان خلخالی و کاردان غیاثوند واقع در روستای اورنلر شهرستان ماکو
مورخه فیلم برداری 25/04/92
سن شتر مرغ 2ماهه
09146005141 کاردان غیاثوند
09149624878 کاردان خلخالی